Press "Enter" to skip to content

Samejeoverenskomst er en god forsikring

En samejeoverenskomst er lidt at sammenligne med forsikringer. Forsikringers funktion er at holde dig skadefri, hvis der sker noget uforudset. Denne type er lidt det samme. Du sikrer dig mod en ulige fordeling af noget, du har købt sammen med andre.

Samejeoverenskomst og fast ejendom

Samejeoverenskomst er en god ide ved alle former for fast ejendom. Det kan være et kolonihavehus, et sommerhus, en båd eller et hus. Det har ingen betydning, hvilken form for fast ejendom der er tale om. Det der har betydning er, hvem der investerer og hvor meget.

Ugifte par, som køber et hus, har rigtig god grund til at lave en sådan overenskomst. Overenskomsten sikrer at fordelingen ved senere salg bliver, som der er aftalt. Hvis der er forskel på størrelsen af indskud, er en samejeoverenskomst næsten uundværlig.

Fællesskaber der køber fast ejendom

Fællesskaber, der køber fast ejendom, bør overveje en sådan overenskomst. Det er vigtigt på forhånd at få aftalt alle dele af både køb og et eventuelt senere salg. Hvis en gruppe af venner eller en lille gruppe, som bare har samme interesse, eksempelvis køber en kolonihave, er det en god ide på forhånd at aftale fordelingen ved et eventuelt senere salg.

Kontrakten kan også indeholde anvisninger til, hvordan man kan træde ud af fællesskabet og få sin andel med sig. Kontrakten kan også sikre at ingen kan træde ud og få sin andel med sig. I alle tilfælde er en kontrakt en lille forsikring, som bør overvejes, hvis der er mere end en, der køber fast ejendom.

Samejeoverenskomst betyder ikke mistillid

At lave en samejeoverenskomst betyder ikke, at du ikke stoler på dem, du har købt noget sammen med. Tvært imod er det en måde at holde rene linjer, så der ikke senere opstår mistillid. Hvis aftalen er indgået samtidig med købet, er det bare en lille formalitet, der minder alle om fordelingen ved et eventuelt senere salg. Alle forhold indføres i kontrakten. Det vil sige at en senere fordeling er aftalt på forhånd, så der ikke behøver at opstå konflikt.

En forsikring mod konflikt

Hvis et ugift par køber fast ejendom og senere ikke længere ønsker at være sammen, kan det fører til konflikt. Konflikten kan handle om alle forhold i selve samlivet. Det behøver ikke også at handle om selve den faste ejendom. I aftalen er der taget højde for eventuel forskel i størrelsen af indskud.

Der kan også indføres aftaler om, hvordan parterne skal forholde sig ved et eventuelt brud. Den ene part kan købe den anden part ud, eller et fælles salg kan fordeles mellem parterne. Ved et brud er der så mange ting, som man kan blive uenige om. Der er alle de fælles ejendele. De ejendele som ikke er fælles, men som parterne ejede før, de købte fast ejendom. Selve årsagen til bruddet er sikkert også fuld af konflikter. En samejeoverenskomst kan ikke hjælpe med alt, men den kan sikre mod konflikten om fast ejendom.