Press "Enter" to skip to content

Hvad er et vidnetestamente?

Ved at oprette et testamente, kan man have indflydelse på, hvordan ens ejendele for formue skal fordeles, når man dør. Derudover kan et testamente også indeholde andre informationer som eksempelvis, hvordan man ønsker ens begravelse eller bisættelse skal foregå eller ønsker i forhold til arven skal være arvingens særeje. Der findes tre forskellige slags testamenter – vidnetestamenter, notartestamenter og nødtestamenter. Notartestamentet er den mest sikre, men der kan opstå situationer, hvor man bliver nødsaget til at få oprettet eksempelvis et vidnetestamente.

Testamenteskrivning under COVID-19

Under Corona-krisen var det svært at komme til notaren og få valideret sit testamente. Det gjorde, at notartestamentet, som er det mest sikre, var umuligt at få oprettet, da domstolene havde indsat nødberedskab. Derfor blev man under nedlukningen nødsaget til at oprette vidnetestamenter, som gjorde, at man fortsat kunne være sikret, indtil man havde mulighed for at komme til notaren igen.

Men hvad er et vidnetestamente?

Helt konkret er et vidnetestamente et testamente man skriver sammen med to anonyme, uvildige vidner.  Disse må ikke nævnes i testamentet og skal på alle måder være neutrale i forhold til testamentets indhold. Det kommer dog ikke automatisk frem, når man dør, så det er ikke sikkert, at ens ønsker og overvejelser bliver tilgodeset. Dette gør vidnetestamentet til et usikkert testamente, hvis det indeholder vigtige beslutninger, og selv hvis det kommer frem, så kan det let møde indsigelser af eventuelle arvinger.

Fordele ved et vidnetestamente

  • Det er fuldt ud gyldigt, når det er underskrevet af en selv og de to vidner
  • Det laves med to upartiske vidner, så man er sikker på, at der kun tages højde for ens egne ønsker
  • Har man ikke mulighed for at komme til en notar, så kan man fortsat let få lavet et vidnetestamente, der sikrer en, indtil man kan komme til notaren

Ulemper ved et vidnetestamente

  • Det er let at få tilsidesat som ugyldigt, da det ikke er blevet godkendt af notaren
  • Fordi vidnerne skal være anonyme, kan de ikke blive indkaldt til en eventuel retssag, hvis arvingerne skulle anfægte testamentets indhold
  • Der findes kun ét eksemplar af testamentet, så det er ikke sikkert, at det kommer frem, når man dør

Hvad er erstatningen?

Et vidnetestamente kan altså synes at være en forholdsvis midlertidig løsning, mens man for eksempel venter på at kunne komme til notaren. Det anbefales dog altid, at man får lavet et notartestamente, som er den mest sikre form at oprette et testamente på. Årsagen til, at det er det mest sikre, er fordi, at det bliver opbevaret i Centralregistret for Testamenter, så man kan være sikker på, at det kommer frem, når man dør – også i tilfælde af, at man har mistet sin egen kopi af dokumentet.

Har man oprettet et vidnetestamente skal man dog ikke føle sig usikker alligevel. Man har nemlig stadig mulighed for at tage til notaren og få oprettet et notartestamente, som giver én, en meget lang bedre sikring, så man kan være sikker på, at ens ønsker bliver  imødekommet.